Công thức: Bánh kếp trứng Bắc Kinh – Jidan Guan Bing

 

Nguồn: lostplate