Covid-19 và những biến động về nền kinh tế

Covid-19 đang khiến nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn do không thể nắm bắt xu hướng của nền kinh tế.

Trong tình hình Covid-19, Hoa hậu Oanh Lê sẽ mang đến những kiến thức tổng quan giúp chúng ta nhận biết rõ những diễn biến phức tạp ở hiện tại.https://www.youtube.com/watch?v=m3Tr0VB2huo