Cuộc thi Duyên Thầm – Thí sinh Nguyễn Thị Kiều Trang

CUỘC THI ONLINE DUYÊN THẦM
TS NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG - MSTS04
Bài dự thi: Mẹ là cả một trời cao, con ngôi sao nhỏ gối đầu và mơ.
Bà ru mẹ thuở ấu thơ
Lời ru mẹ giữ bây giờ cho con
Chẳng mong lấp biển dời non
Chỉ mong con được bình an một đời...
Mọi người ủng hộ Trang nhé!
------------------------
CUỘC THI ONLINE DUYÊN THẦM - SỰ LÔI CUỐN CỦA TÀ ÁO DÀI VIỆT
📮Địa chỉ gửi bài dự thi: [email protected] và [email protected]
📮Liên hệ để biết thêm chi tiết:
📍Page facebook:
https://www.facebook.com/Phunuthehemoi.vn
📍CLB PhuNu:
https://www.facebook.com/groups/1677782079197526