Cuộc thi Duyên Thầm – thí sinh Nguyễn Thị Lệ Thu

CUỘC THI ONLINE DUYÊN THẦM
TS NGUYỄN THỊ LỆ THU – MSTS10
Tên tác phẩm: Thuần Việt! Chọn tuổi nào cho Em!
Cảm ơn và mong các bạn ủng hộ.
------------------------
CUỘC THI ONLINE DUYÊN THẦM - SỰ LÔI CUỐN CỦA TÀ ÁO DÀI VIỆT
Địa chỉ gửi bài dự thi: [email protected][email protected]
Liên hệ để biết thêm chi tiết:
Page facebook:
https://www.facebook.com/Phunuthehemoi.vn
CLB PhuNu:
https://www.facebook.com/groups/1677782079197526