EVN được vào top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2018.

Ngày 22/11, VCCI tổ chức lễ công bố “Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam”. EVN được hội đồng đánh giá xếp vào top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2018.

Năm nay, chương trình và bộ chỉ số CSI được được đưa vào nội dung Nghị quyết 19 về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
Lần đầu tiên tham gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được hội đồng đánh giá nằm trong danh sách 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2018. Chương trình là cú huých giúp nâng cao nhận thức, khuyến khích doanh nghiệp Việt nói chung và EVN nói riêng hướng đến thực hiện phát triển bền vững (PTBV) mạnh mẽ hơn.
Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) 2018 gồm 131 tiêu chí, được điều chỉnh tiệm cận với bộ tiêu chuẩn GRI standard của tổ chức sáng kiến toàn cầu cũng như phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế. CSI 2018 có thể áp dụng cho mọi hình doanh nghiệp và là công cụ trợ giúp doanh nghiệp lập báo cáo bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế của GRI standard. Bộ chỉ số CSI là chiếc gương phản chiếu sự lớn mạnh của doanh nghiệp.
Để đáp ứng được các tiêu chí của bộ chỉ số CSI 2018 và đạt được chứng nhận “Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2018”, EVN đã thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp, quán triệt chỉ đạo của chính phủ trong chiến lược phát triển của EVN. Bên cạnh ghi nhận của VCCI, các cố gắng và nỗ lực của EVN được cộng đồng và nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận như sản lượng điện tăng trưởng liên tục trong nhiều năm.
Năm 2017, EVN đạt 174,65 tỷ kWh, tăng trưởng 9,3% so với năm 2016; đưa điện đến 100% số xã và 98,83% số hộ dân, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia thực hiện tốt việc cung cấp điện đến nông thôn, vùng sâu vùng xa.
EVN nhận danh hiệu “Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam”.
Cơ quan đầu mối của tổ chức minh bạch quốc tế đánh giá EVN là doanh nghiệp đạt kết quả cao trong số 15 doanh nghiệp nhà nước được đánh giá trong báo cáo. Công tác bảo vệ môi trường được EVN được chú trọng trong tất cả lĩnh vực và xuyên suốt từ công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. EVN và các đơn vị đều cập nhật, quán triệt thực hiện nghiêm luật bảo vệ môi trường.
Chỉ số tiếp cận điện năng năm nay của Việt Nam tăng bậc, đạt mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay với 87,94 điểm – đứng vị trí 27 trên tổng số 190 quốc gia, nền kinh tế, tăng 37 bậc so với năm ngoái, là một trong những nền kinh tế có chỉ số tiếp cận điện năng cải thiện vị trí nhiều nhất trong khu vực.
Việt Nam hiện đứng thứ 4 khu vực ASEAN – nằm trong nhóm ASEAN-4. Xét riêng về số thủ tục và thời gian thực hiện của ngành điện, Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN. Trong năm nay, 100% các dịch vụ cung cấp điện năng của EVN có thể thực hiện đăng ký trực tuyến tương đương với dịch vụ công cấp độ 3.
Đến nay, các dịch vụ điện được kết nối liên thông để đưa lên các website cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 42 tỉnh, thành phố, thanh toán tiền điện qua nhiều hình thức tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.
Việc đạt được danh hiệu “Doanh nghiệp bền vững Việt Nam” năm 2018 góp phần khẳng định kết quả tích cực đối với những nỗ lực không ngừng của EVN trong việc hướng tới sự phát triển bền vững một cách mạnh mẽ, đáp ứng đúng các thông lệ và tiêu chí quốc tế về phát triển doanh nghiệp bền vững.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Địa chỉ: 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 66946405 – 66946413; Fax: 024.66946402.
Website: evn.com.vn.