Góc nhìn về danh xưng đạo diễn – nhạc sĩ

Danh xưng nhạc sĩ - đạo diễn đang trở thành một trong những vấn đề được dư luận quan tâm nhất hiện nay.

Nhạc sĩ Huy Cường và Yên Lam sẽ mang đến những chia sẻ thú vị về chủ đề "Góc nhìn về danh xưng đạo diễn - nhạc sĩ".https://www.youtube.com/watch?v=SWCYShSR4mM