Lệ Quyên – Đức Huy: Một thập kỷ hôn nhân kết thúc bằng rạn nứt

https://www.youtube.com/watch?v=GLPAyi8T63M&t=72s