Người ta thường tặng nhau thứ gì vào Giáng Sinh?

Nếu như ngày nay, món quà Giáng Sinh phổ biến nhất thường là điện thoại thông minh thì quay ngược về các thế kỷ trước, người ta lại tặng nhau những thứ khác thật ấn tượng vào thời bấy giờ.