Top 5 người đẹp nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2018

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 công bố top 5 người đẹp nhân ái bao gồm: Bùi Thị Yên Nhi – SBD 096, Nguyễn Thị Thúy An – SBD 457,  Chu Thị Minh Trang – SBD 018 , Nguyễn Thúc Thủy Tiên – SBD 068 -, Trần Tiểu Vi – SBD 138

[yarpp]
SBD 096 - Bùi Thị Yến Nhi
SBD 457 - Nguyễn Thị Thúy An
SBD 068 - Nguyễn Thục Thủy Tiên
SBD 138 - Trần Tiểu Vy
SBD 018 - Chu Thị Minh Trang
 Nguồn: tienphong.vn